Lov tresky Polak II

   
(7382) Viewed

Stejně jako v roce 2011, tak i v roce 2012 jsme vyrazili v poslední dekádě června do středního Norska, nyní  do oblasti Roan.

                Proti roku předchozímu jsme se posunuli o nějakých 35 km severněji do osady Hongsand. Zde jsme nalezli zázemí pro naše výpravy na moře. Po loňských zkušenostech jsme lovili na mělčinách kolem ostrovů Ytteroya a Vaeroya. Byli jsme zásobeni téměř celým sortimentem ZOOMů a hlavně lehkými přívlačovými pruty 50 až 70 g . Já sám jsem vše odchytal na Daiwu Exceler 240 cm 15-50g  s navinutou 15kg pletenkou.

Rád bych se podělil o zkušenosti s hledáním vhodných míst k lovu na mapách.

Před každou výpravou do Norska si vytiskneme podrobnou námořní mapu oblasti, kam jedeme.  Sedneme si nad ni a diskutujeme, kde budeme lovit za příhodného počasí a alternativy, kam pojedeme, když bude větrno. Při debatě se řídíme radami místního rybáře, který nám poradil, kde polaky chytat.

Nemáme je hledat ve vodním sloupci, tam se nezdržují. Musíme je hledat tam, kde loví. Když začíná příliv, najíždějí z hlubších míst do podmořských mělčin. Mořské dno je v těchto místech porostlé bujnou vegetací až do hloubek, kam dosáhne sluneční světlo. V mapách tedy hledáme místa, kde se mořské dno zvedá až na hloubky menší než 20 m. Tato místa jsou porostlá chaluhami. V nich se zdržují drobné ryby, za kterými se sem  polaci stěhují a tady loví. Doba jejich intenzivního lovu je přibližně 2 hodiny před vrcholem přílivu  a  2 hodiny po něm. Na mapě si potom vhodná místa označíme a zaznamenáme si jejich koordináty.


vytipovaná oblast mezi Asenem a Melsteinem

Při  vlastním rybolovu se orientujeme podle GPS navigace. Ta zobrazuje údaje, které jsou uvedeny na mapách. Tím mám na mysli hloubky, vrstevnice a koordináty. Díky tomu víme, zda jsme na správném místě. Přes toto místo potom driftujeme tak dlouho, dokud na něm ryby berou. Když zde neberou, přesouváme se na další pozici.


detail Asen - Melstein

Údaje z echolotu nám slouží pro informaci o reliéfu dna a hloubce pod lodí. Většinou ukazuje podvodní vegetaci -  chaluhy. V nich ukrytí polaci se na displeji nezobrazují i když intenzivně berou. Záběry přicházejí nečastěji na rozhraní přechodu rovného dna ve svah.

Pavlova "pětadevadesátka"

               V námořních mapách jsme si již doma vybrali místa, na která jsme v době přílivu vyrazili. Na hloubkách 10 – 20 m jsme zahájili lov. Nástrahami byly 30g jigy a ZOOMy. Ani tentokrát nezklamaly. Polakům chutnaly a my jsme řešili pouze problém, které barvy jsou nejúspěšnější. Každý z nás třech na lodi zkoušel jinou barvu. Pavel si vybral zelenou, Standa fialovou a já tam nasadil červený Magnum II Red Bug Shad, v naší palubní hantýrce malinovou.  Nezjistili jsme podstatné rozdíly v četnosti záběrů. Barvy jsme postupem času měnili, ale mojí nejoblíbenější přesto byla malinová.

Standova "metrovka"

               Výsledkem našeho snažení byly nádherné úlovky téměř samých polaků. Nalovili jsme jich tolik, že jsme je vozili do filetárny v plných kolečkách. Byly mezi nimi opravdu nádherné kusy. Standa dostal polaka, který měl podle několika měření našich sousedů z Německa pouze 99,5cm, ale pro nás to byla jasná metrovka. Pavel chytil polaka 95 cm, já pouze 93 cm, ale přesto jsem byl králem výpravy já.  I když díky okolnostem asi omylem.

Mým kolegům se zamotaly pletenky a tak se je snažili rozmotat. Na rozkymácené lodi mě proto požádali, abych jim jeden prut přidržel. Jenže já předtím zrovna nahodil a moje nástraha pomalu klesala ke dnu. Podržel jsem tedy kamarádův prut, ale oni pořád motali a motali. Mezitím jsem zjistil, že moje nástraha dopadla na dno. Protestoval jsem, že díky nim uváznu na dně a budu to muset utrhnout. A tak se i stalo. Když jsem začal navíjet, ucítil jsem pasivní odpor. Škubal jsem prutem, rval jsem se s tím a nic…... Pak to přišlo. Najednou jsem zjistil, že se mi začala pomalu odvíjet pletenka z navijáku. To není driftem, tam něco musí být, blesklo mi hlavou. A bylo!!!  Ale co to je?  Z legrace říkám:“ páni já chytil asi ponorku“. Nemohl jsem to zvednout ode dna. Prut byl ohnutý jako luk a já vždy navinul 1m a vzápětí si ryba několik vzala. Boj s rybou z 20m hloubky trval 15 minut, než jsem ji konečně spatřil. V hlubině se mihlo tělo nádherné tresky obené. A právě teď jsem dostal strach, abych o ni nepřišel. Štěstí mi přálo a já jsem ji úspěšně zdolal. Byla nádherná.. Měřila 111cm a vážila 11 kg. A dostal jsem ji na malinovou!!!

moje "vázka" 111cm , 11kg

I letos jedeme koncem června opět do Norska, ale tentokrát destinaci měnit nebudeme. Jedeme opět do osady Hongsand, kde jsme v loňském roce nachytali nejvíce ryb v historii našich výprav. Určitě v tom hraje podstatnou úlohu volba destinace. Jsem však přesvědčen, že se na úspěchu podílejí i technika lovu a hlavně volba nástrah. A ZOOMy nás ani tentokrát nezklamaly. Proto jsou opět jsou v naší výbavě i moje oblíbená malinová.


Petr Lacina, Protivín